млеко

 • 121омлет — (фр. omelette) кул. вид јадење: јајца измешани со малку брашно и млеко и испржени …

  Macedonian dictionary

 • 122паларизација — метод на загревање на млекото со пара, една од најсовремените постапки за конзервирање на свежото млеко за подолго време …

  Macedonian dictionary

 • 123пастеризација — (фр. pasteurisation) загревање на прехранбени производи (млеко, конзерви и др.) до температура при која изумираат микроорганизмите што можат да предизвикаат вриење или расипување, а се зачувуваат витамините и другите хранливи својства на… …

  Macedonian dictionary

 • 124пудинг — (анг. pudding) кул. вид благо од брашно, јајца, млеко, путер и др. што се пече или се вари …

  Macedonian dictionary

 • 125пјурпак — (анг. purepack) оригинален назив за специјално пакување на млеко и др. во тврди картонски кутии …

  Macedonian dictionary

 • 126саанска коза — (по реката Саан во Швајцарија) вид многу чувствителна благородна коза, богата со млеко …

  Macedonian dictionary

 • 127сокслет — апарат за стерилизирање на млеко (наречен по пронаоѓачот Е. Сокслет, 1848 1926) …

  Macedonian dictionary

 • 128сутлијач — (тур. sutlu аѕ) ориз варен во млеко, со шеќер и со мирудии …

  Macedonian dictionary